Välkommen!

"Det konstruktiva skapandet handlar alltså inte bara om positiva öar vid sidan av, utan om positivt skapande mitt i våldet."

Citat av Per Herngren ang konstuktivt motstånd, länk